Bài 1 trang 30 sách sgk giải tích 12

Go down

Bài 1 trang 30 sách sgk giải tích 12

Post by Admin on Tue Jun 30, 2015 7:41 am

Bài 1. Tìm các tiệm cận của đồ thị hàm số:

a) ; b) ;

c) ; d) .

Hướng dẫn giải:

a) Vì ( hoặc ) nên đường thẳng x = 2 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

Vì ( hoặc ) nên đường thẳng y = -1 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

b) Tiệm cận đứng : x = -1 ; tiệm cận ngang : y = -1.

c) Tiệm cận đứng : ; tiệm cận ngang :

d) Tiệm cận đứng : x = 0 ; tiệm cận ngang : y = -1.


Admin
Admin

Posts : 15
Join date : 2015-06-29

View user profile http://cachlamkem.vn

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum